Co mají společného mozek a hudba?

14.12.2018

Hudba ovlivňuje mnoho - třeba náladu, emoce, kvalitu spánku, tlukot srdce nebo náš dech atp. Její využití je různé. A jak může ovlivnit mozek? Půjčila jsem si článek od skvělé muzikoterapeutky Anny Neuwirthové, tak si počtěte:

"Věděli jste, že aktivní provozování hudby má vliv na náš mozek? A nejedná se o nic zanedbatelného! Není to tak dávno, kdy vědci přišli s objevem, který se dříve nepředpokládal: lidský mozek je schopen "regenerace". Dříve byl mozek považován za část těla, která může během života už jen ztrácet na kvalitě bez možnosti nějakých změn. Dnes je všechno jinak. Už totiž víme, že mozek je plastický (proto se pracuje také se slovem "neuroplasticita"). Díky plasticitě mozku můžeme ve svých životech mnohé ovlivnit - zlepšit své kognitivní funkce (zde patří např. paměť, řeč, prostorová orientace ad.) a s nimi spojené schopnosti učení, chování, motoriky a koordinace atp. Neuroplasticita také pomáhá zpracovávat různé poruchy, bojovat s následky poranění mozku, nebo proti nepříznivému stárnutí (například jako prevence Alzheimerovy choroby), a nebo třeba jen zrychlit myšlení. Co to znamená a jak to funguje? Plasticitou mozku se rozumí celoživotní schopnost jeho nervové tkáně se různě "opravovat" nebo upravovat. Neznamená to tvorbu nových mozkových buněk, ale tvorbu "nových cest", nové funkční struktury. A to vše jako reakce, nebo spíše adaptace na vnější vlivy a prostředí. Jednoduše to znamená, že pokud má náš mozek dostatek podnětů, které může (nebo musí) zpracovávat a mít s nimi zkušenost, vytváří si zároveň své strategie v podobě nových spojení a reorganizace buněk. Neuroplasticita se pak dále rozlišuje na krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou - podle toho, v jakém časovém horizontu podněty mozku nabízíme (pouze několik hodin nebo naopak pravidelně po mnoho let). Dodávat mozku dlouhodobě dostatek podnětů (myšlenkových, paměťových atd., zásadní je také fyzická aktivita) pro nás tedy může mít řadu úžasných benefitů a stojí za to vytrvat. V opačném případě dochází k rigiditě, ubývání mozkové plasticity. To se děje, když lidově řečeno "nepoužíváme mozek". A k čemu rigidita vede není těžké uhádnout. Jak to všechno souvisí s provozováním hudby? Jednoduše. Je dokázáno, a také mnohokrát potvrzeno, že pravidelná hra, nebo cvičení na hudební nástroj (podobně jako učení se cizím jazykům, sportování, hraní deskových her a mnohé další) zásadním způsobem ovlivňuje plasticitu mozku. To je také jeden z důvodů, proč může mít aktivně vedená muzikoterapie pro klienta ohromný žádoucí efekt." citace: Blog Cesta k pramenům - muzikoterapie, psychoterapie. Anna Neuwirthová