Muzikoterapie aneb Co vše hudba může?

23.03.2020

Hudba má obrovskou sílu. Během chvilky vám zvedne náladu nebo vás roztančí. Aniž bychom si to uvědomovali, je to obrovský příval energie, který ovllivňuje naše tělo, často i bez našeho vědomí.

Veselé melodie dokážou na tvářích posluchačů vytvořit úsměv, tklivé pasáže zase třeba pláč a rychlá hudba při řízení auta způsobuje někdy až zbrklé reakce nebo rychlejší jízdu . Hudební psychologové se snažili najít a definovat hudební postupy, které by vyvolávaly tyto konkrétní fyziologické reakce, jejich snažení však zatím nevedlo k přesným výsledkům. Záleží totiž i na osobnosti posluchače a jeho aktuálním citovém rozpoložení, na hudebních zkušenostech a celé jeho hudební historii.Tóny a rytmus nás provázejí od narození a mají obrovský vliv na náš život. To si uvědomovali již naši předkové, když využívali hudbu nejprve při různých rituálech, ať už to bylo dodání odvahy, uklidnění nebo později i samotné léčení především psychických problémů. Dnes se tomu věnuje obor, který se nazývá MUZIKOTERAPIE. Využívá nejen hudbu jako celek, ale i jednotlivé tóny, zvuky, různé rytmy a také ticho. Muzikoterapie půsoní přímo na buňky v lidském těle a vylaďuje je.

Podle své povahy může hudba určitého druhu člověka:

: stimulovat, aktivizovat, alarmovat, mobilizovat, naplňovat energií a pocitem lidské důstojnosti;

: relaxovat, uvolňovat, uklidňovat, konejšit;

: euforizovat, inspirovat, oduševňovat;

: může být do jisté míry náhradou za chybějící mezilidské vztahy nebo při nedostatku lásky či uznání;

: dávat pocit smyslu života a duševního naplnění;

: může být ventilem psychického přetlaku, zdrojem osvěžení;

: únikem ze životních strastí;

: příležitostí ke společenskému kontaktu, sebevyjádření atd. (Linka, 1997).

Pusťe si hudbu, kterou máte rádi nebo takovou, která vás zaujme. Zkuste i tu, která je jiná, než jste doposud slyšeli nebo vám nebyla příjemná a najděte v ní něco, co je zajímavé nebo zkuste vyjít ze své komfortní zóny a prostě přijmout hudbu někoho jiného. Poslechněte si jiný žánr nebo jen hudbu instrumentální či naopak vokální. Zajděte si do lesa, poslouchejte zvuky přírody a zpěv ptáků, zaposlouchejte se jen tak a hledejte ticho. A kdo má odvahu a možnosti, tak zpívejte, hrajte na nástroje nebo na tělo, tancujte a vytvářejte cokoliv s hudbou. Je to radost. A o to větší, když se připojí i někdo z rodiny nebo přátelé, a vytvoříte malou skupinu, která má obrovský ozdravný potenciál pro duši i tělo.