LITERATURA

Zajímavá literatura:

 • BEILOVÁ, V., Barevné cinkání. Cheb: Music Cheb, druhé vydání 1997.
 • BENÍČKOVÁ, M., Muzikoterapie a specifické poruchy učení. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011.
 • BŘICHÁČKOVÁ, M., VILÍMEK, Z., Možnosti využití muzikoterapie při práci s žáky v ZŠ speciální. Praha: IPPP ČR, 2008.
 • COUFALOVÁ, G., MEDEK, I., SYNEK, J., Hudební nástroje jinak. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014.
 • GERLICHOVÁ, M., Muzikoterapie v praxi. Praha: Grada, 2014.
 • GERLICHOVÁ, M., Hudba léčí. Muzikoterapie pro každého. Praha: Reprotisk, 2017. + doporučená hudba
 • GUILLAUD, M., Relaxace v mateřské škole. Praha: Portál, 2006, 2011.
 • HALPERN, S., LINGERMAN, Hal A., Muzikoterapie. Léčivá síly hudby. Bratislava: Eko - konzult, 2005. + doporučená hudba
 • HAVLÍČKOVÁ J., EICHLEROVÁ I., Logopedické písničky. Praha: Albatros media, 2017.
 • KANTOR, J., A KOL., Kreativní přístupy v rehabilitaci osob s těžkým kombinovaným postižením - výzkumy, teorie a jejich využití v edukaci a terapiích. Olomouc: UP, 2014.
 • KANTOR, J., A KOL. , Muzikoterapie a arteterapie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Slezská univerzita v Opavě, Filosoficko - přírodovědecká fakulta v rámci projektu - pouze v elektronické podobě. ISBN 978-80-7510-096-2.
 • KANTOR, J., LIPSKÝ, M., WEBER, J., MT-BC A KOL., Základy muzikoterapie. Praha: Grada, 2009.
 • KMENTOVÁ, M., Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko! Praha: Portál, 2018.
 • KOPECKÝ, J., SYNEK, J., ZOUHAR, V., Hudební hry jinak. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014.
 • KRÁL, R., PAZOUR, J., Písničky na hraní. Písničky a hry rozvíjející hudební tvořivost dětí. Praha: Portál, 2014. + CD.
 • KRČEK, J., Musica humana. Úvod do muzikoterapie, která vychází z antroposofie Rudolfa Steinera. Hranice: Fabula, 2008.
 • KULHÁNKOVÁ, E., Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál, 1999.
 • LINKA, A., Kapitoly z muzikoterapie. Rosice u Brna: Gloria, 1997.
 • MÁTEJOVÁ, Z., MAŠURA, S., Muzikoterapia v špeciálnej a liečebnej pedagogike. Bratislava: SPN, 1992.
 • MÁTEJOVÁ, Z., MAŠURA, S., Muzikoterapia pri zajakavosti. Bratislava: SPN, 1980.
 • MAREK, V., Hudba jinak. Praha: Eminent, 2003.
 • MORENO, J., J., Rozehrát svou vnitřní hudbu. Praha: Portál, 2005.
 • MÜLLER, O., A KOL., Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada, 2014. 2. přepracované vydání.
 • NESVADBA, M.,Malované písničky 1 a 2, omalovánky Miloše Nesvadby. Cheb: Severografia, 2005. Malované písničky Vánoční, omalovánky Miloše Nesvadby. Cheb: Severografia, 2006.
 • PAYNE,H., Kreativní pohyb a tanec. Praha: Portál, 2011. + doporučená hudba
 • ŠIMANOVSKÝ, Z., TICHÁ, A., Hrajeme si s písničkou. Zpěvník s návody na hry pro děti. Praha: Portál, 2012.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z., TICHÁ, A., Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál, 1999.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z., Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha: Portál, 2001. + doporučená hudba
 • ŠIMANOVSKÝ, Z., Hry pomáhají s problémy. Praha: Portál, 2012.
 • TICHÁ, A., Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2005, 2009.
 • VLČINSKÁ, Z., Písně na cesty krajinami duše. Praha: Vyšehrad, 2015. + CD.
 • Různé zpěvníky a učebnice hudební výchovy - zdroj písní a námětů.
 • www.youtube.com