O MĚ

Muzikoterapeutka, speciální pedagožka.

Hudbě se věnuji již od malička a muzikoterapii posledních deset let. Hraji na zobcovou flétnu, kytaru, klavír a zkouším cokoliv co hraje. Zajímá mne vše, co s hudbou souvisí a co vše hudba ovlivňuje. Propojuji hru na tělo a nástroje s pohybem i hlasem a snažím se, aby vše, co dělám, přinášelo především radost a uvolnění na těle i duchu. Přistupuji k hudbě intuitivně a hledám přirozenou cestu pro každého.

Ráda rozdávám radost a pohodu, a chci, aby se vrátilo to, co bylo dříve přirozené: zpívání dětem a s dětmi, zpěv při práci i jenom tak, když má člověk chuť. Přeji si, aby nás obklopovala hudba, kterou sami s radostí vytváříme a okolí ji přijímá jako přirozenou a krásnou věc a nehodnotí ji.

Snažím se vytvářet bezpečné a radostné prostředí, aby se každý mohl zapojit a sdílet to, co potřebuje nebo naopak klidně zůstat stranou a jen se dívat nebo poslouchat.

Jsem neprofesní muzikoterapeutka, speciální pedagožka a věnuji se také intuitivnímu zpívání. Prošla jsem výcvikem nebo workshopy u lektorů jako jsou Matěj Lipský, Tomáš Procházka, Markéta Gerlichová, Ivo Sedláček, Jiří Kantor, Zdenek Vilímek, Jiří Bouda, Ridina Ahmed, Iva Bittová, hlasová poradkyně Iva Vostárková, klavírní improvizátor Jiří Pazour nebo bubeník Tono Guth, a další. Jsem členkou Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA).

Pracuji již více než 15 let jako učitelka na základní škole speciální pro žáky s mentálním postižením, autismem a více vadami. Kromě hudebního a pedagogického vzdělávání jsem prošla řadou kurzů, seminářů, workshopů a školení i z oblasti bazální stimulace, Handle přístupu, orofaciální stimulace, metody Snoezelen, alternativní a augmentivní komunikace aj. a to vše využívám i při práci s hudbou. 

Kromě hudby se ráda věnuji pohybu, především tanci a procházkám. Mým oblíbeným sportem je volejbal a kolo. Mám ráda přírodu a mé srdce je skautské. Jsem máma dvou dětí a žena báječného muže.