Zpracování a ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu,
svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a
zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy,
které máte v souvislosti s nařízení EU - GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
Jsem Dana Zouharová, bydliště Běly Pažoutové 26, Brno 624 00, IČO 06780423.

Zapsána v živnostenském rejstříku města Brna a vedu webovou a facebookovou stránku MUZIKO(B)HRANÍ (www.muziko-b-hrani.cz, www.facebook.com/muzikobhrani).

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje
zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další
zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat
na tel. čísle 721 204 844 nebo na e-mail: muziko-b-hrani@volny.cz.

Prohlašuji
Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a
GDPR, a tedy že:
- budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to
především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
- plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování
osobních údajů
- umožním a budu Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich
práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících
důvodů (pro naplnění těchto účelů):

● poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, případně telefon, fakturační údaje a korespondeční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy
(např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání video kurzu, dodání zboží nebo služeb apod.)

● vedení účetnictví
Jste-li zákazníkem, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme,
abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

● marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je
nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních
sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně
předpokládám, že Vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední
objednávky.
Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám newslettery jen na základě vašeho
souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas písemně odvolat odpovědí na můj mail.

● pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme zasílat také inspirující nabídky
třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na
Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli
odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

● fotografická dokumentace

Pořádám živé akce např. workshopy, semináře, koncerty apod., na kterých pořizuji fotografickou dokumentaci, nebo video záznam. U těchto materiálů nepoužívám označení (Jména) účastníků, pokud nejsou vyžadovány na základě souhlasu - např. reference. Pokud si výslovně přejete nebýt na žádné dokumentaci, dejte mi prosím vědět emailem, který je uveden v kontaktních údajích, a to vždy ještě před pořádáním živé akce.
Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví
delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které
odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní.
Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a
organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K Vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit
vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit
ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to platformy:
Facebook
Google

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele,
pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji však, že v takovém případě
při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu
zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.
Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují
odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních
údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: muziko-b-hrani@volny.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami
zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké
Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte
právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že
zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím
zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku
proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z
newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat
stejně, jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Vám informace pošlu
ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na Vás
zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě
vymažu veškeré vaše osobní údaje od sebe, ze svého systému i ze systému
všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30
dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím
evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy
smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O
dokončení výmazu Vás budu informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nenezacházím v souladu se zákonem, máte
právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě,
abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasílám, jste-li můj zákazník na
základě mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám Vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou
případech můžete ukončit odběr mých e-mailů odepsáním na onen email.

Mlčenlivost
Dovoluji si Vás ujistit, že moji spolupracovníci, kteří budou
zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních
údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových
vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné
třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.