BLOG

Muzikoterapie nemusí být jen součástí hudební výchovy, ale některé techniky edukační muzikoterapie lze využít i ve čtení, psaní, tělesné výchově, pracovní a výtvarné výchově a samozřejmě v řečové výchově. Pro představu uvádím možné zařazení muzikoterapie do předmětu čtení na základní škole speciální.

"Hudba je sama o sobě komunikací, proto umožňuje oslovení i porozumění tam, kde běžné lidské prostředky selhávají."

Muzikoterapii využívám jako důležitý nástroj aktivizace, a to zejména v oblastech: vnímání, myšlení, řeči, paměti, emocí, pozornosti, vůle, sebehodnocení. Muzikoterapii realizuji skupinovou formou, na jejímž pozadí někdy probíhá individuální muzikoterapie. V rámci vzdělávání využívám edukační muzikoterapii ve smyslu prevence, reedukace...