BLOG

Hudba má mocný citový vliv, působí náladotvorně a ovlivňuje lidskou psychiku. Podle své povahy může hudba stimulovat, aktivizovat, alarmovat, euforizovat, inspirovat oduševňovat, naplňovat energií a pocitem lidské důstojnosti, ale také relaxovat, uvolňovat, uklidňovat, konejšit. Může být také do jisté míry náhradou za chybějící mezilidské vztahy...

Hudba ovlivňuje mnoho - třeba náladu, emoce, kvalitu spánku, tlukot srdce nebo náš dech atp. Její využití je různé. A jak může ovlivnit mozek? Půjčila jsem si článek od skvělé muzikoterapeutky Anny Neuwirthové, tak si počtěte:

Muzikoterapie nemusí být jen součástí hudební výchovy, ale některé techniky edukační muzikoterapie lze využít i ve čtení, psaní, tělesné výchově, pracovní a výtvarné výchově a samozřejmě v řečové výchově. Pro představu uvádím možné zařazení muzikoterapie do předmětu čtení na základní škole speciální.

"Hudba je sama o sobě komunikací, proto umožňuje oslovení i porozumění tam, kde běžné lidské prostředky selhávají."

Muzikoterapii využívám jako důležitý nástroj aktivizace, a to zejména v oblastech: vnímání, myšlení, řeči, paměti, emocí, pozornosti, vůle, sebehodnocení. Muzikoterapii realizuji skupinovou formou, na jejímž pozadí někdy probíhá individuální muzikoterapie. V rámci vzdělávání využívám edukační muzikoterapii ve smyslu prevence, reedukace...